Honingbij in de Biesbosch

Discussie over de Biesbosch! De afgelopen weken was het weer raak. De discussie rond de wilde bij en de honingbij in de Biesbosch laaide weer op, nu op provinciaal niveau. Er staan plannen in de steigers om hier het aantal bijenvolken sterk terug te dringen. Ook wil men de balsemien als ‘invasieve exoot’ zoveel mogelijk uitroeien om … ja waarom?

De honingbij en de wilde bij in de Biesbosch

Wilde bijensoorten gaan achteruit, in de Biesbosch, en op andere plekken. Daar zijn terecht zorgen over. Dit speelt niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Dit gaat ook Nederlandse imkers, natuurliefhebbers bij uitstek, aan het hart. Helaas worden de honingbij en de wilde bij tegen elkaar uitgespeeld. De honingbij in de Biesbosch laat te weinig voedsel over voor de wilde bij, zo gaat het verhaal.  Maar is dit zo? Klopt het dat de 'commerciële imkers' er voor hebben gezorgd dat de wilde bijenstand achteruitgaat? Wij hebben heel sterke twijfels. Onze ervaring laat heel iets anders zien.
Daarom hebben we twee dingen gedaan. We sprongen in de auto naar Den Haag om ons zegje te doen.
En we klommen in de pen. Want de beeldvorming in de media is vertekend en geeft foute informatie. Kees Verrips en Peter Linnartz schreven samen een stevig  opinieartikel. We boden het aan bij twee landelijke Dagbladen, RD en het AD. Het werd door beide dagbladen geplaatst!

Opinieartikel in RD

Biesbosch

Opinieartikel in AD

Laatste ontwikkelingen rond de Biesbosch

We zijn ook in de auto gesprongen en naar Den Haag afgereisd. Vier imkers die zich ernstig bezorgd maken over verkeerde beeldvorming en strakke conclusies. Die kun je lezen in het nieuws, en in slecht onderbouwde rapporten (zoals die van EIS). Kees Verrips, Gerard van de Braak, Mohamed Abohadida en Peter Linnartz  deden daarom hun zegje in een Commissievergadering van de Provinciale Staten. Het was bijzonder om ‘inspreker’ te zijn en onze visie weer te geven. Eigenlijk waren alle stellingen al betrokken. Maar bij diverse fracties in de Commissie werden ‘scheurtjes’ zichtbaar. Want ze werden door de aanwezige imkers met nieuw onderzoek en andere feiten geconfronteerd. Neem het simpele feit dat de balsemien - de plant waar de honingbij op vliegt - geen voedselplant is voor de wilde bij. Verschillende fracties vragen ons nu om meer informatie. 
(foto: Kees Verrips spreekt de Commissie Klimaat, Natuur en Milieu toe op 25 januari 2023)

Biesbosch

Nieuw onderzoek Universiteit Wageningen

Imkers, laat van je horen!

Er is veel verkeerde beeldvorming over de bijen en de natuur in de Biesbosch, en op andere Natura2000-locaties. Daarom moeten we de komende tijd voor nóg meer input zorgen op het niveau van College van Gedeputeerde staten. En ook op het niveau van de Commissie, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn. En bij betrokken gemeentes. Dit is zeer intensief om te doen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen voldoende slagkracht hebben om ons hiervoor in te zetten? En mensen en middelen goed te benutten?  Welke rol kunnen onze imkerverenigingen en organisaties hierbij spelen? We moeten samen aan de slag!

biesbosch

foto: Peter Linnartz aan het werk met zijn bijen in de Biesbosch - foto Richard de Bruijn

Bijen in de Biesbosch: 6 belangrijke documenten

Hieronder vind je 6 belangrijke documenten, die in bovenstaand verhaal worden aangehaald.

Onderzoek Universiteit Wageningen m.b.t. risico-schattingen wilde bij en honingbij | 08-2022

Handelingsperspectief Bijen en Balsemien in de Biesbosch | 06-2022

EIS/Naturalis: Bijen en balsemien: concurrentie tussen bestuivers in de Biesbosch | 04-2021

De  GS schreven een brief aan de Provinciale Staten op 28 juni 2022, als begeleidend schrijven bij het Handelingsperspectief. Op de beweringen in deze brief schreef Peter Linnartz een reactie, die je hieronder vindt. Een uitgebreidere, inhoudelijke reactie schreef hij n.a.v. het complete Handelingsperspectief. Deze drie documenten vind je hieronder.

GS Brief aan PS Zuid-Holland bij het 'Handelingsperspectief'

Reactie Peter Linnartz op de GS Brief bij het 'Handelingsperspectief'

Reactie op het Handelingsperspectief door Peter Linnartz

Geschreven door:

Aukelien Wierenga

Deel dit artikel