De Beebuzz komt langs
Een inspirerend initiatief! Met de Beebuzz gaan we naar scholen toe. Deze bus heeft alles waar­mee we een interactief les­programma kunnen verzorgen. Zo zetten kinderen de eerste stap om imker te worden.

Educatieve training

 Educatieve training

In het Binnenveld, het gebied tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen zijn een achttal agrarische bedrijven enthousiast bezig educatieve programma`s te ontwikkelen voor de basisscholen.Overheid en bedrijfsleven uit de regio dragen hier ook hun steentje aan bij.Basisscholen uit Veenendaal en Rhenen kunnen (gesubsidieerd t/m 1-8-2013) deel nemen aan educatieve lessen op de deelnemenden bedrijven. zie daar op de site

Vanuit De Werkbij worden de bedrijven ondersteund middels een educatieve training. Daarnaast maken we met hen de lesbrieven die een leidraad zijn bij de schoolbezoeken.
We hebben er met elkaar zin in!!!

Ook anderen die ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling van hun educatieve plannen helpen we graag verder. Neem gerust contact met ons op.