Bestuiving nodig?
Zonder bijen geen aardbeien. Bestuiving is één van de belangrijkste taken die de honingbij voor de mens uitvoert. Met de bestuiving zijn veel belangen gemoeid. Van de (fruit)teler, van de imker, van de consument, van iedereen.

Kwaliteit bestuiving

Goede bestuiving, meer vrucht

Hoewel de bijen het echte werk doen als het gaat om de bestuiving, letten we als imkerij nauwgezet op de kwaliteit van de bestuiving. Die is voor een groot deel te danken aan de honingbij zelf, die aanzienlijk beter bestuift dan bijvoorbeeld hommels en andere wilde bijensoorten.

Verdubbelde opbrengst
Daarnaast draagt onze brede en lange ervaring met bestuiving bij aan de kwaliteit. We weten waar, hoe en wanneer we het beste de bijen kunnen neerzetten. We kennen het proces van bestuiving door en door én weten hoe het teeltproces werkt. Niet zelden leidt dat voor bijvoorbeeld zaadtelers tot een verdubbelde zaadopbrengst.

Sterke bijen, goede bestuiving
Een andere belangrijke oorzaak van goede bestuiving is de zorg voor onze bijenvolken. Die geven we met kennis én met liefde. Wij koesteren onze bijen, behandelen de volken met respect en sluiten nauw aan op hun cyclus. Daardoor blijven ze als volk in harmonie, zijn ze gezond en sterk en functioneren ze –ook in de bestuiving- op z’n best.